Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство | Етичен кодекс | Устав | Основни закони | Статистика | Връзки | СъбитияЗа контакти

Цели и задачи


 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи

 

Основните цели и задачи на Българската асоциация за лизинг са:

  • Подобряване на търговското и данъчното законодателство в България в частта касаеща лизинговите дейности;
  • Подобряване на конкуретноспособността на лизинговия бизнес чрез създаване на данъчни преимущества за лизинга;
  • Насърчаване на лоялната конкуренция на лизинговия пазар;
  • Популяризиране на лизинга като форма на финансиране;
  • Участие в международни форуми и организации свързани с лизинговия бизнес.