Новини |  Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони | Статистика | Връзки | СъбитияЗа контакти

 

Етичен Кодекс на БАЛ е приет на 17 ктомври, 2006г. с решение на УС на БАЛ Принципите му са приети доброволно от следните Членове* на Асоциацията:

 

 

 
* Списъкът подлежи на актуализация.