Начало | Цели и задачи | Членове и ръководство | Устав | Данни за пазара Основни закони | Статистика | Връзки |  За контакти
Данни за пазара

 

 

 

 

 

 

 

Данни за пазара

По приблизителна оценка на асоциацията, основните параметри на пазара за 2003 г. са както следва:

Общ размер на пазара (стойност на нови сделки) – 350 млн. лв.

Размер на пазара на лизинг на индустриално оборудване и строителна механизация – 80 млн. лв. (23% от общия размер на пазара)

Размер на пазара на лизинг на тежкотоварни и лекотоварни транспортни средства – 150 млн. лв. (43% от общия размер на пазара)

Размер на пазара на лизинг на леки автомобили - 120 млн. лв (34% от общия размер на пазара)

Пазарен дял на членовете на БАРЛБ: 55%

Очакван ръст на пазара за 2004 г.: между 30 и 50%