Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство | Етичен кодекс | Устав | Основни закони | Статистика | Връзки | Събития За контакти

Новини


 

 

 

 

 

 

 

Новини

19.09.2017

Операция "EDWARD" - European day without a road death

На 21 септември в България и във всички страни, членки на TISPOL, ще се проведе операция EDWARD (European Day Without A Road Death)

Спаси животи! Това е мотото на тазгодишната кампания на Пътна полиция в България по повод 21 септември, Европейския ден без жертви на пътя. Инициативата е на TISPOL – Европейската мрежа на службите на пътна полиция. Тя се провежда за втора поредна година, като целта е да се обърне внимание на водачите да са по-внимателни на пътя. На 21 септември в България и във всички страни, членки на TISPOL, ще се проведе операция EDWARD (European Day Without A Road Death). Целта е в този ден по пътищата на Европа да няма загинали хора. Според статистиката, около 70 души загиват по шосетата на Стария континент. Цифрата е стряскаща, но статистиката може да бъде променена, ако водачите са по-разумни на пътя. Ето защо от 11 до 21 септември, всяка сутрин в 10 часа, ще се публикува по една препоръка за безопасно шофиране, онагледена с графика. Повече информация може да получите тук.

06.02.2014

Българска асоциация за лизинг участва с презентация на Съпредседателя на БАЛ на тема „Лизингът в услуга на бизнеса“ на форума „Европейски фондове и финансови институции в помощ на малкия и среден бизнес“.
Презентация на Съпредседателя на БАЛ на PowerPoint

19.02.2013

Проведе се годишното Общо събрание на БАЛ, на което беше разгледан финансовия отчет на асоциацията за 2012 г., бе гласуван бюджета за 2013 г., бяха направени промени в Управителния съвет на БАЛ и бе избран нов Съпредседател.

14.02.2012

Проведе се годишното Общо събрание на БАЛ, на което беше разгледан финансовия отчет за дейността на асоциацията през 2011 г., бе гласуван бюджета за 2012 г., както и бяха направени промени в Управителния съвет на БАЛ.

15.02.2011

Проведе се годишното Общо събрание на БАЛ, на което беше разгледан финансовия отчет за дейността на асоциацията през 2010 г. и бе гласуван бюджета за 2011 г.

16.11.2010

Проведе се Общо събрание на БАЛ, на което бяха направени промени с Управителния съвет на асоциацията и бяха избрани нови Съпредседатели.

05.07.2010

Съгласно решение на УС на асоциацията от 29.06.2010 г. беше изпратено писмо до Комисията за защита на потребителите с копие до Българска народна банка относно прилагането на новия Закон за потребителския кредит от лизинговите компании в България. Текст на писмото в pdf формат.

21.04.2010

Представители на БАЛ взеха участие в срещите на Работните групи по Ос 1 и Ос 3 към Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони. Бяха обсъдени предстоящите промени в наредбите по отделните мерки на ПРСР, в които съответно е предвидено и въвеждането на лизинга като допустим начин за финансиране на инвестиции, в съответствие с измененията в ПРСР, одобрени от ЕК през юли 2009 г.

16.03.2010 г.

Състоя се среща на Управителния съвет на БАЛ, на която се взе решение да се създаде работна група от юристи във връзка с промените в Закона за потребителския кредит, като първата и среща да се състои на 23.03.2010 г., както и да се потърси консултантска помощ по повод изготвянето на указание за добри практики, в съответствие със Закона и Директива 2008/48/EО.

15.03.2010

Представители на БАЛ взеха участие в кръгла маса „Добри практики при потребителските  кредити”, организирана по повод на международния ден на потребителите. Бяха представени политики на различни банки и небанкови финансови институции във връзка с повишаването на информираността на клиентите. Дискутираха се и предстоящите промени в българското законодателство, като беше отбелязано, че лизинговите дружества ще бъдат най-засегнати от промените в Закона за потребителският кредит, които ще влязат в сила през м. май тази година.

16.02.2010

Проведе се годишното Общо събрание на БАЛ, на което беше разгледан финансовия отчет за дейността на асоциацията през 2009 г. и бе гласуван бюджета за 2010 г.

04.01.2010 

Съгласно  решение на УС на БАЛ беше изпратено  писмо до Главна Дирекция „Гранична  полиция” относно проблемите на лизинговите дружества във връзка с граничния контрол на преминаващите транспортни средства. 

Текст на писмото  в pdf формат. 

24.11.2009

Състоя се заседание на Управителния съвет на БАЛ, на което бе прието годишното Общо събрание на Асоциацията да се проведе на 16 Февруари, 2010 г.

13.07.2009

Беше изпратено писмо до БНБ с коментари от страна на БАЛ във връзка с проекта на Наредба 22 за Централния кредитен регистър, отнасящи се до включването на регистрираните лизинговите компании в него.

Текст на писмото в pdf формат.

24.04.2009 г.

Състоя се среща между представители на БАЛ и НАП, на която бяха дискутирани проблемите пред лизинговите дружества при прилагането на чл. 177 от ЗДДС, свързани с риска данъчната администрация на практика да отказва приспадане на ДДС на изрядни фирми заради неизправност на техни доставчици. Беше обсъден и въпроса относно възможностите за евентуално бъдещо сътрудничество при обмяна на информация за недобросъвестни фирми, които не внасят ефективно дължимите суми по ДДС и по този начин създават данъчен риск за купувачите на техните стоки. За по-нататъшна информация и развитие по случая ще бъде предоставена допълнителна информация на сайта на БАЛ.

17.02.2009

Проведе се годишното Общо събрание на Асоциацията, на което единодушно бeше одобрена кандидатурата за членство в БАЛ на „Дойче Лизинг България” ЕАД. На срещата бе разгледан подробен финансов отчет за дейността на БАЛ през 2008 г. и бе гласуван бюджета за 2009 г.

16.12.2008

Състоя се заседание на Управителния съвет на БАЛ, на което бе прието годишното Общо събрание на Асоциацията да се проведе на 17 Февруари, 2009 г.

16.10.2008

Във връзка с решение на УС на БАЛ от 14.10.2008 г. беше изпратено писмо до редица инстанции относно проблема с декларирането на превозните средства в общинските служби за местни данъци и такси.

Писмо в pdf формат.

14.10.2008

Проведе се ОС на БАЛ, на което бе избран съ-председател на асоциацията и бяха одобрени кандидатурите за членство в БАЛ на „Униконсултинг”АД и „Аддвенчър” ЕООД.

10.07.2008

В съответствие на решение на УС на БАЛ, беше изпратено писмо до МИЕ, във връзка с предложения за обществено обсъждане проект на Закон за енергийната ефективност, в подкрепа на становище на Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България, че данъчното законодатeлство на автомобилите трябва да се базира на емисии CO2, а не на мощност на автомобила в kW.

Писмо в pdf формат

24.06.2008

Състоя се заседание на Управителния съвет на БАЛ, на което се взе решение за свикване на Общо събрание на асоциацията на 14 Октомври 2008 г., на което да бъде избран Съ-председател и приети нови членове.

13.06.2008

Във връзка с предстоящи промени в Централния Кредитен Регистър на БНБ и в съответствие с решение на УС на БАЛ, беше изпратено писмо до БНБ с молба за среща, на която да бъде обсъдена възможността лизинговите компании да бъдат включени в регистъра.

Писмо до БНБ в pdf формат.

11.06.2008

Във връзка с решение на УС на БАЛ беше изпратено писмо до Зам. Министъра на финансите г-н Кирил Желев с молба за среща относно изпратено предложение за промени в ППЗДДС за определяне на минимални данъчно признати норми за стойността на опцията за придобиване на лизинговата стока при лизингови договори.

Писмо до МФ в pdf формат.

23.04.2008 ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ 

Състоя се прес конференция в хотел Шератон поводът, за която беше
приключилия семинар на ЛИЙЗЮРЪП ЗА ЦЕНТРАЛНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА,
на който Българска Асоциация за Лизинг беше домакин.  

Прес съобщение на БАЛ MS Word формат. 

Презентация на Съ-председателя на БАЛ Power Point формат. 
 

10.04.2008 

Състоя се среща между представители на БАЛ и Министерство на земеделието и продоволствието, на която бяха обсъдени възможностите за включване на лизинга като допустим разход по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013.

 

19.02.2008

Проведе се годишното Общо събрание на Асоциацията, на което единодушно бeше одобрена кандидатурата за членство в БАЛ на „НЛБ Лизинг София” ЕООД. На срещата бе разгледан подробен финансов отчет за дейността на БАЛ през 2007 г. и бе гласуван Бюджет 2008 на Асоциацията.

 

18.12.2007

Състоя се заседание на Управителния съвет на БАЛ, на което бе прието годишното Общо събрание на Асоциацията да се проведе на 19 Февруари, 2008г.

23.11.2007

Състоя се среща на представители на БАЛ със Зам. Министъра на икономиката и енергетиката г-жа Радева, на която бяха обсъдени възможностите за участие на на лизинговите дружества в ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”.

12.11.2007

Представители на БАЛ взеха участие в срещата на Работната група на Лийзюръп за Централна, Източна и Югоизточна Европа във Виена, на която бяха обсъдени предложенията за теми, които да бъдат включени в дневния ред на семинара през 2008 г. в София.

18.09.2007

Състоя се заседание на УС на БАЛ, на което беше одобрено да се направи пояснителен материал относно електронните фактури. Материал в PDF формат.

17.07.2007

Състоя се заседание на УС на БАЛ, на което се одобри предложението за домакинство на семинара на Лийзюръп за Централна, Източна и Югоизточна Европа през 2008 г. в София.

20.02.2007г.

Проведе се годишното Общо събрание на Асоциацията, на което единодушно бяха одобрени кандидатурите за членство в БАЛ на компаниите „Скания Файнанс България” ЕООД и „ Хипо Алпе Адриа Лизинг” ЕООД.
На срещата бе разгледан подробен финансов отчет за дейността на БАЛ през 2006г. и бе гласуван Бюджет 2007 на Асоциацията .

19.12.2006

Състоя се заседание на Управителния съвет на БАЛ, на което бе прието годишното Общо събрание на Асоциацията да се проведе на 20 Февруари, 2007г. По т.1 от Дневния ред бе одобрено, в съответствие с чл. 16 от Устава на Асоциацията, на Общото събрание да се разгледат подадените документи за членство от компаниите - кандидати.

19.10.2006

Състоя се първо заседание на работната група по данъчни въпроси на БАЛ, на което се дискутираха аспекти от ЗДДС, влизащ в сила от Януари 2007г.

17.10.2006

На провелата се среща, УС на БАЛ одобри доброволното приемане на Етичен Кодекс на Асоциацията и лизинговите компании- членове.

Етичен Кодекс на Членовете на БАЛ.
Списък на компаниите - членове на БАЛ, приели Етичния Кодекс.

1.10.2006

В сила влиза нов Закон за потребителския кредит, обнародван в Държавен вестник от 30 Юни, 2006г
Пълен текст в PDF формат 213 kB

19.09.2006

Състоя се среща на УС на БАЛ, на която се разгледа и одобри проект за изграждане на лизингов Регистър.

24.08.2006

Проведе се среща между представители на лизингови компании - членове на БАЛ, Агенцията за финансово разузнаване и независим експерт от Европейската комисия, по повод процеса на присъединяването на България към Европейския съюз и изисквания на Комисията, засягащи Закона за борбата с изпирането на пари и други финансови измами.

04.08.2006

Новият Закон за Данък върху добавената стойност, бе oбнародван в Държавен вестник. ЗДДС влиза в сила от 1 Януари 2007г
Пълен текст в PDF формат 742 kB

30.05.2006

Проведе се среща между ръководството на БАЛ и гостуващи представители на немския холдинг Deutsche Leasing AG, на която се обсъдиха въпроси относно дейността на Асоциацията и развитието на лизинговия пазар в страната ни.

9.05.2006

Състоя се годишно заседание на Общото Събрание на БАЛ, на което бяха разгледани и одобрени отчетите за дейността през 2005г. на двете асоциации, преди тяхното сливане и бюджет за 2006г.на обединената БАЛ.

Компаниите, кандидати за членство в БАЛ до момента: „Пиреос Лизинг България” ЕАД, „Балкан Стар Сървисиз” ЕООД, „Сожелийз България” ЕООД, „Иморент България” ЕООД и „Старком Лизинг” АД, единодушно бяха приети и приветствани като пълноправни членове Асоциацията.

04.04.2006 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Състоя се пресконференция в Гранд Хотел София, поводът за която бе приключилото сливане на двете национални асоциации за лизинг в единната БАЛ. Съ-председателите на Българската асоциация за лизинг /БАЛ/ г-н Теодор Маринов и г-н Станислав Танушев, презентираха дейността и целите на Асоциацията, предоставиха данни за развитието на българският лизингов пазар и направиха съпоставка с пазара в някои от Европейските страни.

Прессъобщение на БАЛ MS Word формат: Прессъобщение на БАЛ MS Word формат

Презентация на БАЛ MS Power Point формат: Презентация на БАЛ MS Power Point формат

07.03.2006

Последния вариант на проектозакона за ДДС за 2007 г., в който са включени предложения на БАЛ, е публикуван на страницата на Министерство на Финансите и е изпратен за съгласуване към министерствата. Английския вариант на закона за ДДС се очаква да бъде публикуван на страницата на министерството до края на седмицата.

Проектозакон за ДДС

28.02.2006

Беше проведена среща между представители на БАЛ и БНБ, относно обсъждане на резултатите от статистическото отчитане на лизинговите компании пред народната банка и обхвата му.

13.02.2006

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Финализира се сливането между БАЛК и БАРЛБ. Новата Асоциация има 19 члена и представлява над 80% от пазара в страната.

 

31.01.2006

Беше проведена среща между представители на БНБ и ПрайсуотърхаусКупърс България и беше обсъден новия проектозакон за ДДС.

17.01.2006

Беше проведено редовно заседание на Управителния съвет на БАЛ и беше взето решение да се осъществи отново проучването на лизинговия пазар на асоциацията, с цел събирането на данни за 2005 г.

22.12.2005

Беше проведена среща между представители на БНБ и БАЛ и беше обсъден формата за статистическо отчитане на лизинговите компании. Стигна се до взаимно съгласие за промени във формата с цел предоставянето на по- коректна и репрезентативна информация.

28.11.2005 ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

БНБ съвместно с БАЛ изготви формат за статистическо отчитане на лизинговите компании и го разпрати към дружествата. Първата справка ще бъде получена към 10 декември и ще включва данни към 30 септември 2005г. Отчитането ще се извършва на всяко тримесечие и ще включва данни за финансов и оперативен лизинг. Информацията ще бъде оповестявана в обобщен вид от БНБ.

21.11.2005

Документите за сливането на Българска асоциация за развитие на лизинговия бизнес и Българска асоциация на лизинговите компании бяха внесени в съда. Обединената асоциация ще се нарича Българска асоциация за лизинг (БАЛ).

17.11.2005

Българска Асоциация за развитие на лизинговия бизнес беше приета за член в Българска международна бизнес асоциация – БИБА.

21.10.2005

БАРЛБ се срещнаха с представител на МВФ, за да обсъдят развитието на лизинговия сектор в България.


03.10.2005

Беше проведена среща между представители на БАРЛБ и дирекция „Статистика” на БНБ, на която беше обсъден проект за формат за финансово отчитане на лизинговите дружества за целите на статистиката на БНБ.

27.09.2005

Беше проведена среща между представители на БАРЛБ и Министерство на финансите, на която беше обсъден проектозакона за ДДС. Двете страни изразиха позитивното си мнение към бъдещо сътрудничество и асоциацията се ангажира да потърси и предостави информация относно подобни закони в други Европейски държави.

21.09.2005

Представители на БАРЛБ се срещнаха с г-жа Елена Петкова – Директор на Централния регистър на особените залози, за да обсъдят промените в организацията на вписванията на лизинговите договори и процедурите на регистъра, засягащи лизинговите компании.


01.09.2005

Проведе се Общо събрание на Българска Асоциация на Лизинговите Компании (БАЛК), на което членовете на асоциацията гласуваха за сливането с Българска Асоциация за Развитие на Лизинговия Бизнес (БАРЛБ). Новата обединена асоциация ще се казва Българска Асоциация за Лизинг (БАЛ) и ще има 19 члена.

20.07.2005 ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ


Проведе се среща между представители на БАРЛБ и директорите на дирекции Банкова и Банков Надзор на БНБ, на която се разискваха следните въпроси:

  1. Необходимостта от регулация на лизинговия пазар, съгласно подписания меморандум между българското правителство и МВФ.
  2. Възможността да се извършва отчитане на лизинговите сделки пред кредитния регистър на БНБ, както и за предоставяне на финансова информация за статистически цели, като тези изисквания се отнасят за всички лизингови компании.
  3. Необходимост от промяна на банковото законодателство, която да се гласува от парламента.

БАРЛБ изяви своето съгласие относно предоставянето на информация за лизинговите сделки пред БНБ при условие че и лизинговите компании, като търговските банки получават достъп до регистъра. Представителите на асоциацията изразиха своите впечатления от разрастването на лизинговия пазар и ефекта върху него от ограничаването на банковото кредитиране, който на този етап не може да се определи като значителен. Те изявиха готовност да съдействат при определянето на формат за отчитане на лизинговите сделки в кредитния регистър, както и на форми за финансово отчитане на лизинговите дружества за целите на статистиката на БНБ.

14.06.2005 ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

На 14.6.2005 г. се проведе Общо събрание на Българска Асоциация за Развитие на Лизинговия Бизнес (БАРЛБ), на което бяха взети следните основни решения:

  1. Приети бяха 4 нови члена, с което общият брой на членовете се увеличи на 9. По азбучен ред, след разширението на асоциацията членове са: Афин България, ДСК Лизинг, Ейч Ви Би Лизинг, И Еф Джи Лизинг, Интерлийз, Кюн и Партньори България, Порше Лизинг БГ, Райфайзен Лизинг, Уникредит Лизинг. Общият пазарен дял на членовете на асоциацията вече надхвърля 80% от лизинговия пазар в България, с което БАРЛБ се утвърждава като силна и репрезентативна браншова организация в лизинговата сфера.
  2. Беше взето решение БАРЛБ да се слее с Българска Асоциация на Лизинговите Компании (БАЛК), при условие че БАЛК също вземе подобно решение на свое общо събрание в срок от 4 месеца. Изискването за определяне на срок за сливането се налага от забавянето на процеса на обединение в сравнение с първоначално договорените срокове през Януари 2005 г.
  3. Общото събрание взе решение БАРЛБ да се конституира като страна и да вземе активно участие в процесите на обсъждане на евентуални регулативни мерки за лизинговия пазар, проекта на Закон за потребилското кредитиране, проекта на Закон за Корпоративните данъци за 2006 г. и проекта на Закон за ДДС за 2006 г.