Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за 2004 г.

Country report for Leaseurope (first six months of 2005): Part 1 Part 2

 

Разпределение на новите договори за финансов лизинг за 2004г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 144 645 36,92%
Компютри и подобно електронно оборудване 5 338 1,36%
Товарни и лекотоварни автомобили 132 727 33,88%
Леки автомобили 85 251 21,76%
Недвижимо имущество 9 350 2,39%
Други 14 474 3,69%
Общо
391 786
100%
*Стойностите са по цени на придобиване

 

Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг за 2004 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 137 585 35,02%
Компютри и подобно електронно оборудване 6 288 1,60%
Товарни и лекотоварни автомобили 153 449 39,06%
Леки автомобили 75 292 19,16%
Недвижимо имущество 7 201 1,83%
Други 13 065 3,33%
Общо
392 880
100%

 

Срочност на лизинговите договори за движими активи сключени през 2004 г. (включва всички типове активи без недвижимо имущество)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 24 месеца 76 356 20,59%
25 - 60 месеца 274 451 74,01%
Над 60 месеца 20045 5,41%
Общо
370 852
100%
 *Стойностите са от договори за финансов и оперативен лизинг

 

Срочност на лизинговите договори за недвижимо имущество сключени през 2004 г.

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 48 месеца 2 906 31,08%
49 - 96 месеца 5 675 60,70%
Над 96 месеца 769 8,22%
Общо
9 350
100%
 *Стойностите са от договори за финансов и оперативен лизинг

Country report for Leaseurope (first six months of 2005): Part 1 Part 2