Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за 2005 г. (шестмесечие)

Country report for Leaseurope (first six months of 2005): Part 1 Part 2

 

Разпределение на новите договори за финансов лизинг за първото шестмесечие на 2005г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 153 475 40,10%
Компютри и подобно електронно оборудване 2 243 0,59%
Товарни и лекотоварни автомобили 111 381 29,10%
Леки автомобили 89 688 23,43%
Недвижимо имущество 19 121 5,00%
Други 6 828 1,78%
Общо
382 736
100%
*Стойностите са по цени на придобиване

 

Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг към 30.06.2005г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 242 263 38,33%
Компютри и подобно електронно оборудване 6 370 1,01%
Товарни и лекотоварни автомобили 203 992 32,28%
Леки автомобили 144 484 22,86%
Недвижимо имущество 26 094 4,13%
Други 8 839 1,40%
Общо
632042
100%

 

Срочност на лизинговите договори за движими активи сключени през първото шестмесечие на 2005 г. (включва всички типове активи без недвижимо имущество)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 24 месеца 66 505 18,17%
25 - 60 месеца 293 283 80,11%
Над 60 месеца 6 327 1,73%
Общо
366 115
100%
 *Стойностите са от договори за финансов и оперативен лизинг

 

Срочност на лизинговите договори за недвижимо имущество сключени през първото шестмесечие на 2005 г.

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 48 месеца 1 427 7,52%
49 - 96 месеца 1 749 9,22%
Над 96 месеца 15 804 83,27%
Общо
18 979
100%
 *Стойностите са от договори за финансов и оперативен лизинг

Country report for Leaseurope (first six months of 2005): Part 1 Part 2