Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство Етичен кодекс | Устав | Основни закони |  Статистика | Връзки СъбитияЗа контакти
Статистика
Статистика 2016
Статистика 2015
Статистика 2014
Статистика първо шестмесечие на 2011
Статистика 2010
Статистика първо шестмесечие на 2010
Статистика за 2009
Статистика първо шестмесечие на 2009
Статистика за 2008
Статистика за 2008 - първо шестмесечие
Статистика за 2007
Статистика за 2007
– първо шестмесечие
Статистика за 2006
Статистика за деветмесечие на 2006
Статистика за 2006 – първо шестмесечие
Статистика за 2005
Статистика за 2005 (шестмесечие)
Статистика за 2004 г.

Статистика за 2005 г. 

Таблица 1. Разпределение на новите договори за финансов лизинг за 2005г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 311,979 33.32%
Компютри и подобно електронно оборудване 5,939 0.63%
Товарни и лекотоварни автомобили 227,213 24.27%
Леки автомобили 274,131 29.28%
Недвижимо имущество 80,2071 8.57%
Други 36,796 3.93%
Общо
936,265
100%
*Стойностите са по цени на придобиване
** Данни от 22 дружества

 

Таблица 2. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг към 31.12.2005 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 289,130 24.59%
Компютри и подобно електронно оборудване 6,293 0.54%
Товарни и лекотоварни автомобили 355,400 30.22%
Леки автомобили 383,366 32.60%
Недвижимо имущество 96,598 8.22%
Други 45,062 3.83%
Общо
1,175,848
100%
* Данни от 28 дружества, източник БНБ и БАЛ

 

Таблица 3. Разпределение на новите договори за оперативен лизинг за 2005г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 2,049 17.95%
Компютри и подобно електронно оборудване 0 0.00%
Товарни и лекотоварни автомобили 1,317 11.53%
Леки автомобили 8,053 70.52%
Недвижимо имущество 0 0.00%
Други 0 0.00%
Общо
11,420
100%
*Стойностите са по цени на придобиване
** Данни от 22 дружества

 

Таблица 4. Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за оперативен лизинг към 31.12.2005 г. по тип актив

Тип актив
Стойност (в хил. лв.)*
в %
Машини, съоръжения и индустриално оборудване 1,267 3.56%
Компютри и подобно електронно оборудване 193 0.54%
Товарни и лекотоварни автомобили 6,869 19.33%
Леки автомобили 26,107 73.46%
Недвижимо имущество 738 2.08%
Други 366 1.03%
Общо
35,540
100%
* Данни от 28 дружества, източник БНБ и БАЛ
 

Таблица 5. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2005 г., съгласно оригинален срок на падежа (финансов лизинг)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 120,568 10.25%
1-5 години 921,636 78.38%
Над 5 години 102,964 8.76%
Необслужвани 30,679 2.61%
Общо
1,175,848
100%
* Данни от 28 дружества, източник БНБ и БАЛ

Таблица 6. Срочност на нетните лизингови вземания към 31.12.2005 г., съгласно оригинален срок на падежа (оперативен лизинг)

Срок
Стойност (в хил. лв.)*
в %
До 1 година 830 2.34%
1-5 години 34710 97.66%
Над 5 години 0 0.00%
Общо
35,540
100%
* Данни от 28 дружества, източник БНБ и БАЛ