За асоциацията

Българска асоциация за лизинг /БАЛ/ е сдружение с нестопанска цел на лизинговите дружества в България. БАЛ е учредена чрез обединението на двете национални асоциации –  Българска асоциация на лизинговите компании и Българска асоциация за развитие на лизинговия бизнес, като това става факт с излизането на съдебното решение за сливането на двете асоциации на 13.02.2006 г.

Членове

Последни новини

Прочетете най-актуалните новини и бъдете информирани.