Управителен съвет

Home Управителен съвет

АТАНАС БОТЕВ

Съпредседател на УС на БАЛ

Изпълнителен директор на „ОББ Интерлийз“ ЕАД

ВЛАДИСЛАВ ДАМАСКИНОВ

Съпредседател на УС на БАЛ

Директор Дирекция “Лизинг и Вземания” Мото Пфое ЕООД, Управляващ Директор “Мото Пфое Лизинг” ЕООД

ИВАН АПОСТОЛОВ

Член на УС на БАЛ

Главен изпълнителен директор на „Уникредит Лизинг“ ЕАД

ЕМИЛ ВЪЛКАНОВ

Член на УС на БАЛ

Изпълнителен директор на „ББР Лизинг” ЕАД

АСЕН АТАНАСОВ

Член на УС на БАЛ

Изпълнителен директор на „М Рент“ ЕАД

БОРИСЛАВ МАТАКИЕВ

Член на УС на БАЛ

Заместник-управител на „ОТП Лизинг“ ЕООД, Изпълнителен директор на ДСК Лизинг АД

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ

Член на УС на БАЛ

Управител на „Кей Би Си Лизинг България“ ЕООД

РУМЕН РУСИНОВ

Член на УС на БАЛ

Изпълнителен директор на Лизингова къща „София Лизинг“ ЕАД

ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА

Член на УС на БАЛ

Изпълнителен директор на „Алианц Лизинг България“ АД