Управителен съвет

Home Управителен съвет

АТАНАС БОТЕВ

Съпредседател на УС на БАЛ

Изпълнителен директор на „ОББ Интерлийз“ ЕАД

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ

Съпредседател на УС на БАЛ

Управител на „Кей Би Си Лизинг България“ ЕООД

АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ

Член на УС на БАЛ

Главен изпълнителен директор на „Уникредит Лизинг“ ЕАД

АЛЕКСАНДЪР ПУНЧЕВ

Член на УС на БАЛ

Началник Управление “Корпоративно банкиране” на „Юробанк България” АД

АСЕН АТАНАСОВ

Член на УС на БАЛ

Изпълнителен директор на „М Рент“ ЕАД

БОРИСЛАВ МАТАКИЕВ

Член на УС на БАЛ

Заместник-управител на „ОТП Лизинг“ ЕООД, Изпълнителен директор на ДСК Лизинг АД

ВЛАДИСЛАВ ДАМАСКИНОВ

Член на УС на БАЛ

Директор Дирекция „Лизинг и Вземания“ на „Мото Пфое“ ЕООД, Управляващ директор на  „Мото Пфое Лизинг“ ЕООД

РУМЕН РУСИНОВ

Член на УС на БАЛ

Изпълнителен директор на Лизингова къща „София Лизинг“ ЕАД

ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА

Член на УС на БАЛ

Изпълнителен директор на „Алианц Лизинг България“ АД