Членове

Home Членове
ВФС България ЕООД

Членове

бул. Сливница 630
София 1331
Тел: ++359 2 403 27 06

Виж повече
ББР Лизинг ЕАД

Членове

ул.”Стефан Караджа” 10, София 1000
Тел.: 02 / 9 306 333
Факс: 02 / 9 306 321
office-leasing@bdbank.bg

Виж повече
Аутотехника ООД / Hertz Lease

Членове

бул. Никола Вапцаров 53, София 1407
Тел: 02 439 02 20
office@autotechnica.bg

Виж повече
БМ Лизинг АД

Членове

бул. Тодор Александров 109-115
Бизнес сграда "ТАО", ет.9, София 1303
Тел: 02/ 942 99 55
Факс: 02/ 946 13 79

Виж повече
Юробанк България АД

Членове

ул. Околовръстен път № 260, район Витоша
София 1766
Тел.: 0700 18 555
Email: leasing@postbank.bg

Виж повече
ОББ Интерлийз ЕАД

Членове

Бул. Цариградско шосе 135A, София 1040
Тел: 02/ 971 82 82
Факс: 02/ 971 83 33

Виж повече
Мото-Пфое ЕООД / Мото-Пфое Лизинг ЕООД

Членове

Бул. Сливница 444, София 1360
Тел: 02/9842 322
Факс: 02/9842 233

Виж повече
Амиго Финанс ЕООД

Членове

бул. Христофор Колумб 43, ет. 8
София 1592
Тел. 0700 35 009

Виж повече
Кей Би Си Лизинг България ЕООД

Членове

Бул. Черни връх 32А, ет. 6, София 1407
Тел: 02/ 491 91 91
Факс: 02/ 974 20 57

Виж повече
София Лизинг ЕАД

Членове

Бул. Ботевградско шосе 459, София 1839
Тел: 02 / 89 21 110
Факс: 02/ 89 21 219

Виж повече
М Рент ЕАД

Членове

бул. Черни връх 53, София 1407
Тел: 02/ 816 39 61
Факс: 02/ 816 39 79

Виж повече
УниКредит Лизинг ЕАД

Членове

ул. Гюешево 14, София 1303
Тел: 02/ 976 51 00
Факс: 02/ 9765219

Виж повече
Дойче Лизинг България ЕАД

Членове

Бул. България 118, ет. 2, София 1618
Тел: 02/ 818 56 70
Факс: 02/ 958 27 30

Виж повече
Лизинг Финанс ЕАД

Членове

Бул. Черни връх No. 53
1407 София
Тел. 02/451 01 70 Факс: 02 492 08 69

Виж повече
Мъни Лийз ЕАД

Членове

ул. Рачо Казанджията 4, ет. 6, София
Тел: 070016555

Виж повече
Алианц Лизинг България АД

Членове

ул. Сребърна 16, София 1407
Тел: 02/ 948 70 10, 02/ 948 70 18 - продажби
Факс: 02/ 943 4893 02/ 948 70 28 - счетоводство, 02/ 948 70 20 - маркетинг

Виж повече
OTП Лизинг ЕООД

Членове

Бул. Тодор Александров 28, ет. 4
София 1303
Тел: (02) 937 0455
Факс: (02) 988 2118

Виж повече
АЛД Аутомотив ООД

Членове

Бизнес парк София, сграда 11Б, ет. 4
1766 София
Тел: 02/802 6120
Факс: 02/802 6155

Виж повече
М Лизинг ЕАД

Членове

Бул. Черни връх No. 53, Ет. 2
1407 София
Тел. 02 937 58 29
office@mleasing.bg

Виж повече
Максо България АД

Членове

бул. Витоша 146А, гр. София 1463
Тел: 0700 20 501
contacts@maxo.bg

Виж повече
ВФС България ЕООД

Членове

бул. Сливница 630
София 1331
Тел: ++359 2 403 27 06

Виж повече
ББР Лизинг ЕАД

Членове

ул.”Стефан Караджа” 10, София 1000
Тел.: 02 / 9 306 333
Факс: 02 / 9 306 321
office-leasing@bdbank.bg

Виж повече
Аутотехника ООД / Hertz Lease

Членове

бул. Никола Вапцаров 53, София 1407
Тел: 02 439 02 20
office@autotechnica.bg

Виж повече
БМ Лизинг АД

Членове

бул. Тодор Александров 109-115
Бизнес сграда "ТАО", ет.9, София 1303
Тел: 02/ 942 99 55
Факс: 02/ 946 13 79

Виж повече
Юробанк България АД

Членове

ул. Околовръстен път № 260, район Витоша
София 1766
Тел.: 0700 18 555
Email: leasing@postbank.bg

Виж повече
ОББ Интерлийз ЕАД

Членове

Бул. Цариградско шосе 135A, София 1040
Тел: 02/ 971 82 82
Факс: 02/ 971 83 33

Виж повече
Мото-Пфое ЕООД / Мото-Пфое Лизинг ЕООД

Членове

Бул. Сливница 444, София 1360
Тел: 02/9842 322
Факс: 02/9842 233

Виж повече
Амиго Финанс ЕООД

Членове

бул. Христофор Колумб 43, ет. 8
София 1592
Тел. 0700 35 009

Виж повече
Кей Би Си Лизинг България ЕООД

Членове

Бул. Черни връх 32А, ет. 6, София 1407
Тел: 02/ 491 91 91
Факс: 02/ 974 20 57

Виж повече
София Лизинг ЕАД

Членове

Бул. Ботевградско шосе 459, София 1839
Тел: 02 / 89 21 110
Факс: 02/ 89 21 219

Виж повече
М Рент ЕАД

Членове

бул. Черни връх 53, София 1407
Тел: 02/ 816 39 61
Факс: 02/ 816 39 79

Виж повече
УниКредит Лизинг ЕАД

Членове

ул. Гюешево 14, София 1303
Тел: 02/ 976 51 00
Факс: 02/ 9765219

Виж повече
Дойче Лизинг България ЕАД

Членове

Бул. България 118, ет. 2, София 1618
Тел: 02/ 818 56 70
Факс: 02/ 958 27 30

Виж повече
Лизинг Финанс ЕАД

Членове

Бул. Черни връх No. 53
1407 София
Тел. 02/451 01 70 Факс: 02 492 08 69

Виж повече
Мъни Лийз ЕАД

Членове

ул. Рачо Казанджията 4, ет. 6, София
Тел: 070016555

Виж повече
Алианц Лизинг България АД

Членове

ул. Сребърна 16, София 1407
Тел: 02/ 948 70 10, 02/ 948 70 18 - продажби
Факс: 02/ 943 4893 02/ 948 70 28 - счетоводство, 02/ 948 70 20 - маркетинг

Виж повече
OTП Лизинг ЕООД

Членове

Бул. Тодор Александров 28, ет. 4
София 1303
Тел: (02) 937 0455
Факс: (02) 988 2118

Виж повече
АЛД Аутомотив ООД

Членове

Бизнес парк София, сграда 11Б, ет. 4
1766 София
Тел: 02/802 6120
Факс: 02/802 6155

Виж повече
М Лизинг ЕАД

Членове

Бул. Черни връх No. 53, Ет. 2
1407 София
Тел. 02 937 58 29
office@mleasing.bg

Виж повече
Максо България АД

Членове

бул. Витоша 146А, гр. София 1463
Тел: 0700 20 501
contacts@maxo.bg

Виж повече