Националният гаранционен фонд стартира нова схема за лизингови дружества