Меморандум за сътрудничество и разбирателство сключиха Българска асоциация за лизинг и Асоциацията на българските застрахователи